YONE – Şampiyon Hikayesi league of legends

by Admin
0 comment
YONE – Şampiyon Hikayesi league of legends

Yone yaşarken, katı bir onur ve görev anlayışı vardı. Babasını küçük yaşta kaybedince, ailesine duyduğu sevgi onu daha çocukluğunda koruyuculuk görevini üstlenmeye itmişti. Üvey kardeşi Yasuo ise sabırlı ve disiplinli Yone’nin tam aksine atılgan, ihtiyatsız bir çocuktu.

Yine de aralarından su sızmazdı. Yone köylerinin yakınındaki meşhur kılıç okulunda eğitim almaya başlayınca, Yasuo da hemen peşinden gitmişti.

Eğitimleri sırasında küçük kardeşinin sabırsızlığını dizginlemek genellikle Yone‘ye düşüyordu. Ama Yasuo rüzgâr tekniği ustası Üstat Souma’dan birebir ders almayı reddedince, Yone onu desteklemek ve teşvik etmek için Yasuo‘ya alçakgönüllülüğün simgesi olan bir akçaağaç tohumu hediye etti.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.