Ahri – Şampiyon Hikayesi- league of legends

by Admin
0 comment
Ahri - Şampiyon Hikayesi- league of legends

Ahri hayatının çoğunu kökeninin nereye dayandığını bilmeden geçirdi çünkü vastaya kabilesinden geriye ömrü boyunca yanından ayırmadığı birbirine eş iki değerli taştan başka bir şey kalmamıştı.

Ahri’nin ilk anıları Shon-Xan’ın kuzey sınırında kar tilkileriyle koşturduğu zamanlara aitti. Ahri onlardan biri olmadığını bilse de tilkiler nedense onu kendilerinden biri gibi görmüş ve sürüye kabul etmişlerdi.

Her şeye rağmen Ahri bu yabani, yırtıcı yaşam tarzında çevresindeki ormanlarla arasında derin bir bağ hissederdi. Zaman içinde bu bağın, varlığının her zerresine işlemiş vastaya sihrinden ve dünyanın ötesindeki ruhlar âleminden kaynaklandığını anladı. Ancak ona bu sihir gücünü kullanmayı öğretebilecek kimse olmadığı için bunu kendi kendine öğrenen Ahri, büyü gücünü genellikle av sırasında reflekslerini hızlandırmak için kullanırdı. Ayrıca dikkatlice yaklaştığında korkmuş bir geyiği yatıştırabileceğini fark etti. Böylece Ahri ve sürüsü ona dişlerini geçirirken bile hayvan usul usul dururdu.  Yone  Yasuo

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.