Briar Yetenekleri Şampiyon Tanıtımı – league of legends

by MiCat
0 comment
Briar Yetenekleri Şampiyon Tanıtımı - league of legends

13.18 Yaması’nda Briar’la kimin dost, kimin yemek olduğunu keşfedin.

Pasif – Kızıl Lanet

Briar eksik canına bağlı olarak iyileştirme artışı kazanır. Ayrıca saldırıları ve yetenekleriyle kısa süreliğine birikebilen bir kanama etkisi uygular. Kanama etkisi yük miktarına bağlı olarak fiziksel hasar verir ve Briar‘ı azaltma etkilerinden önce verdiği hasarın bir kısmına eşdeğer miktarda iyileştirir.

Briar’ın taban can yenilenmesi yoktur ve yetenekleri can tüketir.

Q – Kudurtan Açlık

Briar bir hedefe atılarak onu kısa süreliğine sersemletir, fiziksel hasar verir ve onun zırhını azaltır.

Briar bu yeteneği Kan Cinneti etkisi altındayken bir minyon veya canavar üstünde kullanırsa şampiyonlara öncelik vermeyi bırakır.

W – Kan Cinneti/Hapur Hupur

Briar bir konuma atılır ve Kan Cinneti’yle kendisini kışkırtarak şampiyonlara öncelik verecek şekilde en yakındaki rakibe saldırır (şampiyonlara öncelik verir). Kan Cinneti’ndeyken saldırı hızı ile hareket hızı kazanır ve saldırılarıyla ana hedefinin etrafındaki alana fiziksel hasar verir.

Briar bu yeteneği yeniden kullanarak sonraki saldırısını güçlendirebilir. Bu saldırı eksik cana bağlı olarak fiziksel hasar verir ve Briar’ı verdiği hasarın büyük bir kısmına eşdeğer miktarda iyileştirir.

E – Dehşet Çığlığı

Güç Toplamaya Başla: Briar, Kan Cinneti’ni sona erdirip enerji toplayarak aldığı hasarı azaltır ve can yeniler.

Bırak: Briar güç topladığı süreye bağlı olarak hasar veren bir çığlık atar ve isabet alan rakipleri kısa süreliğine yavaşlatır. Tam güce ulaşmış çığlıklar rakipleri geri savurur, duvara çarpan rakiplere fazladan hasar verir ve onları sersemletir.

R – Mezara Kadar

Briar bir kan taşı fırlatır ve isabet alan ilk rakip şampiyonun konumuna atılarak onu avı olarak işaretler. Hedef konuma ulaştığında yakınındaki her şeye yüksek miktarda fiziksel hasar verir ve rakiplerin kaçmasına yol açar. Ardından daha güçlü bir Kan Cinneti’ne giren Briar, avı veya kendisi katledilene dek onu kovalar. Bu süre boyunca zırh, büyü direnci ve fazladan hareket hızı kazanır.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.