Adaletin Sembolu Garenin Hikayesi league of legends

by MiCat
0 comment
Adaletin-Sembolu-Garenin-Hikayesi-league-of-legends

Kız kardeşi Lux’la birlikte Soylu Crownguard ailesine mensup olan Garen, Demacia tahtını canı pahasına savunması gerekeceğini daha çok küçük yaşlardan biliyordu. Babası Pieter pek çok madalya kazanmış bir subay, halası Tianna ise seçkin Yılmaz Öncüler’in Kılıç Yüzbaşısı’ydı. Kral Jarvan III her ikisini de bizzat tanır ve onlara büyük saygı duyardı. Garen’in de eninde sonunda kralın oğluna aynı şekilde hizmet edeceği düşünülüyordu.

Demacia Krallığı, Rün Savaşlarının ardında bıraktığı harabelerden yükselmiş, ardından gelen yüzyıllar boyunca ülkeden savaş ve çatışma eksik olmamıştı. Garen’le Lux küçükken, Demacia ordusunda öncü şövalye olan bir amcaları onlara halkı krallığın surlarının ötesindeki tehlikelerden korumak için dış dünyaya yaptığı gezileri anlatmıştı. Yone Yasuo

Ashe Morgana Annie Yaşam Öyküsü

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.