League of Legends LOL RP ZAM!

by Admin
0 comment
League of Legends LOL RP ZAM

Türkiye’ye yönelik RP, VÇ ve TFT Jeton bedellerimizi 29 Ağustos’ta güncellenecek!

Riot zaman zaman küresel bedellerini inceleyerek gerçek zamanlı döviz kuru dalgalanmaları, vergiler ve bölgeler arasındaki dengesizlikler nedeniyle bazı değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler hem artış hem de azalma şeklinde olabiliyor.

2022’de League of Legends ve Wild Rift bedellerimizde yaptığımız son güncellemelerden bu yana enflasyon ve vergi oranlarında yaşanan artışlarla döviz kurlarındaki değişiklikler, Türkiye’ye yönelik bedellerimizde ayarlamalar yapmamızı gerektirdi. Hedefimiz, yerel bedelleri oyuncuların lehine olacak şekilde belirlemeye öncelik verirken dünya genelinde dengeli bedellere sahip olmak. Bu doğrultuda LoL, TFT, TFT Mobil ve Wild Rift için 29 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yeni bedelleri aşağıda bulabilirsiniz.

Değişiklikler hayata geçmeden önce tüm alımlarla kazanılan ilave RP miktarını Türkiye’deki tüm oyuncular için 15 Ağustos’tan – 29 Ağustos’a kadar iki katına çıkaracağız.

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.