The Sims 4 koodit

by Yato Kagura
0 comment

Koodiluukku aukeaa näppäinyhdistelmällä CTRL + SHIT + C
(Macilla command + shitf + c)

Testingcheats [on/off] = sallitaan “testihuijauskoodit”. Tämä koodi taas mahdollistaa alla näkyvät koodit:

The Sims 4 kooditTulos
helplista käytettävissä olevista koodeista
resetSim [etunimi] [sukunimi]resetoi kyseinen sim (saattaa auttaa mm. bugaavaan simiin)
kaching1,000 simoleonia talouden varoihin
rosebud1,000 simoleonia talouden varoihin
motherlode50,000 simoleonia talouden varoihin
death.toggle
estää kuolemisen
fullscreen
koko näyttö-pelitila päällä / ei päällä
FreeRealEstate [on/off]
kaikki tontit ilmaiseksi kaupungissa / naapurustossa
HeadlineEffects [on/off]piilottaa kaikki pään yllä leijuvat asiat (plumbobsit, ajatuskuplat jne.)
quit lopeta peli / pelivalikko
money [rahamäärä]antaa taloudelle valitsemasi summan rahaa
bb.ignoregameplayunlocksentitlementsaa käyttöösi kaikki lukitut urapalkinnot/esineet
bb.moveobjectsmahdollistaa sellaisten tavaroiden, joiden siirto ei muuten olisi mahdollista, siirtelyn (liikuta esim. keskellä huonetta olevaa esinettä pystysuunnassa, 0-näppäimestä alas ja 9-näppäimestä ylös)

Miten huijaamalla saa lisää simoleoneja?

Miten kaikki talot maailmankartassa muutetaan ilmaisiksi?

Miten rakennuskuvaston lukitut uraesineet avataan ostettaviksi?

Miten avataan huijaukset, jotka päivittävät esineiden tilan?

Miten simin voi kaukosiirtää, jos hän ei ole vampyyri?

Miten simien tarpeita manipuloidaan?

Miten simin voi jättää staattiseen tilaan?

Miten taloudelle asetetaan tietty määrä simoleoneja?

Miten esineitä saa siirrettyä vapaasti minne vain?

Miten rakennuskuvaston piilotetut esineet saa näkyviin?

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.