Juksekodene til The Sims 4

by Yato Kagura
0 comment

Denne juksekoden må aktiveres før man kan bruke flesteparten av juksekodene i The Sims 4.

Hvordan aktivere koden?
1. Åpne opp juksekodefeltet
2. Skriv inn koden «testingcheats true»
3. Trykk på «Enter».

Penger

Cheat CodeResult
rosebud– Øker pengene til husstanden med  1000§.
kaching– Øker pengene til husstanden med  1000§.
motherlode– Øker pengene til husstanden med  50,000§.
Money {number}– Endrer formuen i husstanden til denne summen.
Sims.modify_funds +{number}– Øker pengene til husstanden med valgt sum.
Sims.modify_funds -{number}– Fjerner den summen du skriver inn.
households.autopay_bills– Regningene blir betalt automatisk.
FreeRealEstate {on/off}– Alle tomter er gratis.

Bygg/kjøpemoduskoder

Cheat CodeResult
bb.moveobjectsOverse plasseringsregler og flytte grensene for hva som er mulig innen hjemmekreativitet!
bb.ignoregameplayunlocksentitlementLåser opp alle karrierebelønningene.
bb.showhiddenobjectsLåser opp alle debug-objekter i kjøpe- og byggekatalogen.
bb.enablefreebuild– Lar deg endre hemmelige tomter som f.eks: Sykehuset, politistasjonen osv …
cas.fulleditmodeMan kan gå tilbake og justere simmer etter at de er laget.
Det kan være verdt å merke seg at selv om man bruker denne juksekoden, kan man velge ugyldige forhold manuelt.
Vær forsiktig når du endrer forhold og har aktivert denne juksekoden.

Hvordan skriver man inn juksekoder i The Sims 4?

Hvordan jukser man seg til flere simoleoner?

Hvordan gjør man alle husene gratis?

Hvordan gjør man låste karriereelementer tilgjengelige for kjøp i byggekatalogen?

Hvordan låser du opp juksekoder som oppdaterer statusen til objekter?

Hvordan teleporterer du simmer som ikke er vampyrer?

Hvordan manipulerer man simmenes behov?

Hvordan får du en sim i en statisk behovstilstand?

Hvordan gir du husstanden din et bestemt antall simoleoner?

Hvordan kan man flytte ting hvor man vil?

Hvordan kan man se ting som er skjult i byggekatalogen?

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More