Sims 4 Discover University İnceleme Kariyerler

by Tekin
0 comment

Discover University’de aralarından seçim yapabileceğiniz on üç derece vardır. Hem Britechester Üniversitesi hem de Foxbury Enstitüsü, çalışılacak on üç konunun tümünü sunar, ancak sanat ve bilimdeki ilgili uzmanlıkları ile sunulan derecelerin kalitesi arasında farklılıklar vardır.

Her okulun uzmanlıklarıyla özellikle ilişkilendirilen dereceler, ‘seçkin dereceler’ olarak bilinir. Her iki kurumdan da diploma almak Sim’inizin kariyer beklentilerine büyük fayda sağlarken, seçkin bir derece ile mezun olmak Sim‘inize ekstra bir avantaj sağlayacaktır.

Daha fazla video için tıkla

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

We hope you're enjoying your experience on our website. As you may know, our site relies on advertising revenue to keep our content free and accessible to everyone. Unfortunately, some ad-blockers can prevent these ads from being displayed, which in turn hurts our ability to continue producing the content you enjoy. We kindly ask that you consider disabling your ad-blocker while browsing our site. By doing so, you're helping to support our mission of providing high-quality content to as many people as possible. We understand that ads can be frustrating, but we strive to ensure that the ads displayed on our site are relevant and non-intrusive. Plus, by disabling your ad-blocker, you'll have access to exclusive offers and promotions that are only available to our advertising partners. Thank you for your understanding and support. We truly appreciate your contribution to our community.